Методи фінансового планування підприємства

Фінансове планування дозволяє компаніям моделювати стратегічний напрямок і вживати заходів для оптимізації своїх показників. Цей процес є одним із найважливіших в системі функціонування бізнесу. Існує багато підходів до планування фінансів підприємства. Пропонуємо розглянути ті, що використовуються найчастіше.

Дізнатись про інші складові функціонування та розвитку підприємства можна на сайті проєкту «Школа бізнесу Нова пошта» за посиланням — https://online.novaposhta.education/.

Основні методи фінансового планування

Сьогодні підприємства найчастіше послуговуються одним з шести підходів до планування або використовують комплексні рішення. До цих методів належать:

 • бюджетування;
 • економіко-математичне моделювання;
 • оптимізація планових рішень;
 • балансовий;
 • розрахунково-аналітичний;
 • нормативний.

Бюджетування

Сутність методу полягає у складанні кошторисів компанії на певний проміжок часу. Наприклад, річний чи місячний бюджет. Основна мета цього підходу полягає в інтеграції планування, обліку, аналізу та управління діяльністю підприємства з метою досягнення оптимальних фінансових результатів. Його головні переваги — це:

 • запланованість операцій;
 • деталізація стратегічних планів;
 • узгодження інтересів різних підрозділів;
 • ефективний контроль поточної діяльності.

Економіко-математична модель

Моделювання дозволяє математично описати взаємозв’язок між показниками компанії та чинниками, що їх визначають. Цей метод надає можливість виділити структуру та зрозуміти закономірності економічних процесів, які відбувається в організації. Переваги підходу:

 • об’єктивність досліджень та результатів;
 • можливість виявити та проаналізувати фактори впливу на показники;
 • попередження помилок.

Недолік — неточність моделі в разі великих відхилень між розрахунковими й фактичними показниками.

Метод оптимізації планових рішень

Суть цього підходу полягає у створенні кількох альтернативних варіантів розрахунків з метою вибору найбільш ефективного. Тобто з різних версій кошторисів чи планів обирається той, який забезпечить оптимальне поєднання мінімуму витрат і максимуму отриманого результату. Його головна перевага — можливість побудови фінансових планів за відсутності повних правдивих початкових даних.

Читати також:  Бізнес на крові: як в Україні прислужували росіянам

Балансовий підхід

Метод заснований на вирівнюванні обсягу витрат і джерел розширення ресурсів (доходів). Такий підхід дозволяє зв’язати наявні фінанси з фактичною потребою в них. Це сприяє обґрунтованості та реалістичності плану, оскільки облік витрат та доходів ведеться окремо, чітко ідентифікуючи кожен з них, що є головний плюсом методу. Однак для його використання потрібно мати точні дані.

Розрахунково-аналітичний

Підхід ґрунтується на аналізі фактичних показників та прогнозуванні їхніх змін у запланованому періоді. Основна ідея полягає у визначенні чинників, що впливають на зміни показників та прогнозуванні їхніх майбутніх значень. Недоліком цього методу є необхідність розробки декількох варіантів фінансового плану через велику залежність від експертної оцінки.

Нормативний

Найпростіший у розрахунках підхід, адже для складання плану потрібно знати лише норму річних витрат та фактичне значення економічного показника, що є його головною перевагою. Недолік методу полягає у постійному коригуванні внутрішньофірмових нормативів у зв’язку зі зміною умов функціонування.

Отже, фінансове планування — це один з найголовніших етапів у веденні підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Кожен підхід має свої слабкі місця, тому доцільно використовувати комплексні рішення для складання кошторисів та стратегій компанії.

Вас може зацікавити

+ Поки нема коментарів

Додати перший